LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 2021

LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 2021

Trước khi bước sang năm 2021, ACC CLASS sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn toàn bộ lịch nộp báo cáo thuế trong năm theo các văn bản hiện hành. Các thời hạn nộp dưới đây là ngày chậm nhất phải nộp, nhưng người nộp thuế nên nộp sớm để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt, nhất là khi quyết toán thuế năm.

Tháng

Hạn nộp tờ khai chậm nhất

Nội dung

01

20/01

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2020

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020

30/01

- Lệ phí môn bài 2021

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020

02

20/02

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021

03

20/03

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2021

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021

31/03

- Quyết toán thuế TNDN năm 2020

- Quyết toán thuế TNCN năm 2020 (DN quyết toán thay)

- Báo cáo tài chính năm 2020

04

20/04

- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2021

05

02/05

- Tờ khai thuế GTGT quý I/2021

- Tờ khai thuế TNCN quý I/2021

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

- Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toán

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2021

20/05

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021

06

20/06

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2021

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021

07

20/07

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2021

30/07

- Tờ khai thuế GTGT quý II/2021

- Tờ khai thuế TNCN quý II/2021

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2021

08

20/08

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2021

09

20/09

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2021

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021

10

20/10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2021

30/10

- Tờ khai thuế GTGT quý III/2021

- Tờ khai thuế TNCN quý III/2021

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021

11

20/11

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2021

22/11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021

12

20/12

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021

 

Trên đây là Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021, với việc Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành thì sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành dẫn tới nhiều quy định thay đổi như tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tạm nộp thuế thu nhập 03 quý đầu năm, kê khai thuế TNCN kể cả khi không phát sinh. Qua bài viết này, ACC CLASS chúc các bạn nắm bắt kịp thời và kê khai đúng kỳ hạn các báo cáo thuế năm 2021 nhé.

Tác giả: Thu Hương Nguyễn